Feimankas upē novērota zivju bojāeja

Vakar, 18.jūlijā Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālā vides pārvalde (RVP) saņēma iedzīvotāju sūdzības par Feimankas upē atrastām beigtām zivīm. VVD Daugavpils RVP inspektori veica un joprojām turpina upes apsekošanu un beigto zivju uzskaiti upes posmā no Ančkinu ciema Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā līdz Renģertova ciemam Sutru pagastā, Līvānu novadā. Masveida zivju bojāeja nav konstatēta.

Visticamāk zivju bojāeju Feimankas upē varēja izraisīt īslaicīga neattīrītu notekūdeņu noplūde no AS „Preiļu siers” ražotnes Preiļu pilsētā, jo uzņēmuma ražošanas procesā otrdienas naktī, 17.jūlijā bija notikusi avārija. Radītā piesārņojuma apjoms šobrīd tiek precizēts. Piesārņojums, pārvietojoties pa Feimankas upi, lokalizējās upes seklākajās vietās un ir izraisījis lokālu zivju bojāeju. Situāciju pasliktināja arī augstā gaisa temperatūra.

Šobrīd AS “Preiļu siers” strādā pie avārijas situācijas novēršanas. Notekūdeņi pašreiz tiek uzkrāti ražotnes teritorijā esošajos betonētajos dūņu laukos. Uzņēmumam ir jāveic monitorings notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdes vietā Preiļupītē, kā arī jānodrošina citi preventīvie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi.

VVD Daugavpils RVP ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību pret A/S “Preiļu siers” par VVD neinformēšanu par radušos avārijas situāciju.

VVD Daugavpils RVP veiks arī zivju resursiem nodarītā zaudējuma aprēķinu.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru