Satiksmes Ministrijas rosinātās izmaiņas ir pret pasažieru interesēm

Satiksmes ministrijas plānotie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus, paredz būtiski, vairāk kā par 50%, samazināt peļņu par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Iespēja Latvijas iedzīvotājiem izmantot ērtu un pieejamu sabiedrisko transportu nodrošina ne tikai nokļūšanu uz darbu, ārstniecības, mācību vai pašvaldības iestādi, bet arī paļāvību, ka sabiedriskais transports regulāri kursē pēc zināma kustības saraksta. Tomēr Ministru kabineta, Satiksmes ministrijas un VSIA “Autotransporta direkcija” rīcība liek domāt, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus visā valsts teritorijā, jāturpina segt arvien augošās pārvadājumu izmaksas uz uzņēmumu attīstības rēķina.

Tā vietā, lai meklētu ilgtermiņa risinājumu ilgstoši iztrūkstošajam finansējumam pasažieru pārvadājumiem (aptuveni 4 milj. eiro gadā), institūcijas iet vieglāko ceļu – meklē iespējas kā pārvadātājiem pēc iespējas mazāk samaksāt par padarīto darbu. Gadu no gada pasažieru pārvadātāju uzņēmumi piedzīvo risku pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, jo zaudējumu kompensācijas no valsts par veikto pasūtījumu tiek segtas ar nokavēšanos un nepilnā apmērā. Šādās situācijās uzņēmumi var veikt pārvadājumus ar sabiedrisko transportu, ieguldot savus līdzekļus, tāpēc ierosinājums samazināt peļņu vismaz par pusi ir kā garants tam, ka pasažieru autobusi neizbrauks ielās.

Pārvadātāju uzņēmumu finansiālo stabilitāti tiešā veidā ietekmē izmaksu palielināšanās, kas saistīta ar degvielas akcīzes nodokļa kāpumu, un tā rezultātā izraisītais degvielas cenas pieaugums, kā arī realizētā nodokļu politika, tai skaitā minimālās algas pacelšana, apdrošināšanas izmaksu pieaugums un citi sadārdzinājumi. Neskatoties uz to, sabiedriskā transporta pakalpojumu nozarē strādājošie uzņēmumi veido būtisku kopprodukta daļu un iemaksātās summas nodokļos Latvijas ekonomikā.

Saskaņā ar Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas apkopotajiem datiem, 32 pasažieru pārvadātāju uzņēmumu ar autobusiem, kas reģistrēti Latvijā, 2016. gada apgrozījums veidoja vairāk nekā 270 milj. eiro, kopējie maksājumi valsts budžetā pārsniedza 51 milj. eiro, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 30,5 milj. eiro, iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 17,1 milj. eiro un degvielas akcīzes nodoklis – 11,7 milj. eiro. Kopumā šie uzņēmumi nodarbina vairāk nekā 9100 darbinieku. Par 2017.gadu šie dati būs līdzīgi.

Latvijai ir nepieciešami uzņēmumi, kas saimnieko efektīvi un regulāri iegulda attīstībā, uzlabojot autobusu parka tehnisko stāvokli un nodrošinot drošu pasažieru pārvadāšanu. Latvijas pasažieru pārvadātāju uzņēmumi nav labdarības bezpeļņas organizācijas, bet gan komercuzņēmumi, kuri šobrīd ir spiesti konkurēt ar uzņēmumiem nu jau visā Eiropas Savienībā. 2019. gadā tiks izsludināts konkurss sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā ar autobusiem. Rosinātā peļņas samazināšana par vairāk nekā pusi par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem šāda nopietna konkursa priekšā lielākajai daļai no esošajiem vietējiem pārvadātājiem, kuri šobrīd nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālas nozīmes maršrutu tīklā un noteikti pretendētu piedalīties konkursā, nozīmētu būtiskas finanšu un konkurētspējas problēmas.

Šādi rosinātie grozījumi kārtējo reizi apliecina, ka tiesiskā paļāvība ir tikai institūciju tukša runāšana. Pakalpojuma līguma deviņu gadu periodā ir pieņemti trīs jauni noteikumi par pārvadājumu finansēšanu un vairākkārtēji ir veikti šo noteikumu grozījumi. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks norāda: “Asociācija neatbalsta rosinātās izmaiņas noteikumos, kas būtiski samazina noteikto peļņu, ko gūst pārvadātājs, pildot valsts pasūtījumu, jo nav izvērtētas citas iespējas, kā nozari attīstīt ilgtermiņā, piemēram, sakārtojot tarifa jautājumus, kas atbilstu reālajai tirgus situācijai. Šādas izmaiņas nenovēršami pasliktinātu pasažieru pārvadājumu pieejamību un kvalitāti.”

Par Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumiem Nr.435

Plānotie grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” ir publicēti Satiksmes ministrijas mājaslapā http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=553.

Par Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju

Biedrībā “Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija” ir apvienojies 41 pasažieru pārvadātāju uzņēmums. Asociācija darbojas ar mērķi veicināt sabiedriskā pasažieru transporta kā nozares konkurētspēju, komercdarbības vides un infrastruktūras attīstību Latvijā, kā arī nodrošināt pārvadātājiem iespēju veikt pasažieru pārvadājumus vienlīdzīgas, brīvas un godīgas konkurences apstākļos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros. Asociācijas uzmanības lokā ir arī jautājumi, kas saistīti ar pārvadātāju sniegto transporta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu atbilstoši transporta nozarē noteiktajiem drošības un pieejamības standartiem.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru