Viltus trauksmes cēlējam piespriests 4 mēnešu cietumsods

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa piespriedusi 4 mēnešu cietumsodu kādam vīrietim, kurš sniedza apzināti nepatiesu paziņojumu par spridzināmās ietaises ievietošanu tiesas ēkā.

Atzīstot vīrieti par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tiesa arī piesprieda atmaksāt nodarīto mantisko kaitējumu Tiesu administrācijai, Valsts Pol***jai, Pašvaldības Pol***jai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – kopā 1389 eiro.

Šodien Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa izskatīja rakstveidā vienošanās procesā krimināllietu, kurā apsūdzēts 1979.gadā dzimis vīrietis par viltus brīdinājuma zvanu. Viņš maldinājis atbildīgās iestādes par ievietotu spridzekli tiesā. Viltus zvanītāju policijā notvēra, uzrādīja apsūdzību pēc Krimināllikuma 231.1 panta par “apzinātu nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē”.

Starp prokuroru un apsūdzēto tika noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Šodien tiesa pasludināja saīsināto spriedumu. Pilno spriedumu, 10 dienu laikā no tā pieejamības dienas, var pārsūdzēt kasācijas kārtībā LR Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā.

2019.gadā bijuši 15 trauksmes zvanu gadījumi tiesās, kad viltus zvanītāji brīdinājuši par neesošiem spridzekļiem, tādējādi Tiesu administrācijai radot 26 359 eiro lielus zaudējumus. Šogad bijuši 5 trauksmes zvanu gadījumi tiesās, par trim radītie zaudējumi – 14 700 eiro, bet par diviem gadījumiem aprēķini vēl tiek veikti. Zināms, ka minētais vīrietis Tiesu administrācijai radījis 727,49 eiro lielus zaudējumus.

Ņemot vērā, ka viltus trauksmes celšana, nepatiesi ziņojot par spridzināšanas draudiem kādā objektā, ir uzskatāma par tīšu noziedzīgu nodarījumu, Tiesu administrācija vērš uzmanību, ka šādi rīkojoties sekas var būt nopietnas un atstāt iespaidu uz visu dzīvi. Nebojājiet to ar vienu vieglprātīgu telefona zvanu!

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru