Izveidota Labdarības biedrība “Baltijas jūras valstu Koalīcija inficētajiem HIV pacientiem”

Pērnās nedēļas nogalē (precīzāk – 16. februārī), tiekoties vairāku Baltijas jūras reģiona valstu HIV/AIDS nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, nodibināta jauna nevalstiska organizācija – Labdarības biedrība ‘Baltijas jūras valstu Koalīcija inficētajiem HIV pacientiem’ (NVO ‘BaCo’).

Biedrības izveides iniciators un koordinators ir “AGIHAS” – Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem, un tas nozīmē, ka Latvija savā ziņā ir kļuvusi par vienojošu centru, kas saliedē un virza to Baltijas jūras reģiona valstu nevalstisko organizāciju aktivitātes, kas vērstas uz HIV infekcijas izplatības un ar to saistīto risku un sabiedrības stigmatizācijas mazināšanu. Latvijā, t.i,. Rīgā atradīsies arī biedrības birojs.

Biedrības mērķis ir īstenot visās reģiona valstīs HIV/AIDS pacientu dzīves kvalitāti uzlabojošas un viņu tiesību ievērošanu veicinošas labdarības iniciatīvas, kā arī informēt un izglītot sabiedrību, pacientus un viņu radiniekus par HIV infekciju, tās riskiem un galvenajiem profilakses principiem, palielināt līdzestību HIV infekcijas diagnostikas, terapijas un kontroles jomā. Drīzumā tiks izstrādāta vidējā termiņa stratēģija pieciem gadiem un darbības plāns divu gadu periodam. Kaut biedrības dibinātāji* šobrīd bez Latvijas pārstāv vēl 4 Baltijas jūras reģiona valstis – Vāciju, Poliju, Igauniju un Lietuvu, jaunās organizācijas ‘durvis ir atvērtas’ – tuvākā laikā gaidāma Dānijas pievienošanās, notiek ‘dalības sarunas’ arī ar Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas HIV/AIDS nevalstiskajām organizācijām par dalību šajā organizācijā. Biedrības valde ir ievēlēta uz trīs gadiem, un tās priekšsēdētājs ir Aldis Juksējs (Latvija), bet locekļi – Jurijs Kaļikovs Igaunija) un Viktors Trofimovs (Vācija).

Aldis Juksējs, biedrības “Baltijas jūras valstu Koalīcija inficētajiem HIV pacientiem” valdes priekšsēdētājs: “Aizsākums jaundibinātajai biedrībai meklējams 2016. gada maijā, kad “AGIHAS”, ViiV Healthcare atbalstīta projekta “Koalīcija pārmaiņām” ietvaros, organizēja Baltijas jūras reģiona valstu – Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Vācijas, Polijas un Latvijas – HIV/AIDS pacientu un viņus atbalstošo NVO trīs dienu konferenci, kuras mērķis bija noskaidrot cilvēku ar HIV/AIDS patieso stāvokli (t.sk., terapijas pieejamību) šajās valstīs un gūt partnerorganizāciju pieredzi darbam ar HIV/AIDS inficētajiem un viņu līdzcilvēkiem, valsts sektoru un sabiedrību. Šim pirmajam pasākumam pērnā gada septembrī sekoja otrais, un tad arī kļuva skaidrs, ka šī sadarbība ir ļoti nepieciešama un jāturpina, un tai nepieciešams ilgtspējīgāks un strukturētaks formāts.”

Biedrības dibināšanas pasākumā tās dalībnieki vienojās, ka savā darbībā uzmanību pievērsīs visām sabiedrības grupām, jo HIV infekcija jau sen ir pārkāpusi tā sauktās riska populāciju robežas un tāpēc var skart ikvienu, tāpēc ārkārtīgi svarīgi mazināt sabiedrības stigmatizāciju (aizspriedumus, neziņu un bailes), kā arī sekmēt visaptverošu testēšanos un izpratni par profilakses nepieciešamību, lai neinformētība un ignorance pārstātu būt iemesls jauniem HIV inficēšanās gadījumiem.

Uzziņai

Latvijā joprojām, pretēji pasaules un Eiropas tendencēm, pieaug to nāves gadījumu skaits, kam par iemeslu bijis HIV vai AIDS. HIV/AIDS saslimstības biežums un jaunatklāto gadījumu skaits mūsu valstī, salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm, ir ar augšupejošu līkni. Pēdējo gadu statistika liecina, ka visvairāk HIV infekcija izplatās tieši heteroseksuālu kontaktu ceļā 20 -39 gadu vecu cilvēku vidū. Lielākā infekcijas izplatība ir vērojama pilsētās, īpaši Rīgā.

*Labdarības biedrības “Baltijas jūras valstu Koalīcija inficētajiem HIV pacientiem” dibinātāji:

AGIHAS – Atbalsta grupa inficētajiem HIV un AIDS slimniekiem (Latvija)

AIDS palīdzības centrs (AIDS-i Tugikeskus, Igaunija)

Berlīnes AIDS palīdzība (Berliner Aids-Hilfe e.V ,Vācija )

HIV inficēto sieviešu un to ģimeņu asociācija “Demetra” (Lietuva)

Cilvēku kuri dzīvo ar HIV/AIDS tīkls “TĪKLS PLUSS” (National Network of PLWHA “SIEC PLUS”, Polija)

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru