Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

No šā gada 6.maija līdz 1.decembrim Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt projektu pieteikumus pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”. Kopējais publiskais finansējums 10,5 milj. eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju.

Atbalstu var saņemt fiziskas vai juridiskas personas, ja apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai vai apdrošinātie dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu atbalstu, atbalsts pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu, apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski, un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm.

Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz projekta iesniegums un atbalsta pretendenta deklarācija. Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru