Zemgales reģiona labākie skolēni Jelgavā prezentēs zinātniski pētnieciskos darbus

23. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2. posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kas sāksies plkst. 10.00 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) ar konferences atklāšanu. Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 9.00.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci šogad pirmo reizi sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau kopš marta sākuma iesaistīti LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās.

“Zinātniski pētnieciskie darbi ir skolēnu pirmie nopietnie soļi pētniecībā un patstāvīgā jaunu zināšanu ieguvē, kas ļaus viņiem vēlāk kļūt par labākiem speciālistiem darba tirgū. Iespējams, šo skolēnu vidū ir topošie zinātnieki, no kuriem nākotnē būs atkarīgi Latvijas zinātniskie sasniegumi. Tāpēc svarīgi, ka Zemgales reģiona labāko zinātniski pētniecisko darbu autoriem konferencē būs iespēja satikt pieredzējušos LLU zinātniekus un mācīties no viņiem, it īpaši nozarēs, kurās kā universitāte esam spēcīgi un specializējušies: inženierzinātnēs, biozinātnēs, sociālajās un vadībzinātnēs,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Kopumā konferencē piedalīsies 215 skolēni, kuri mācās no 9. līdz 12. klasei un aizstāvēs 186 zinātniski pētnieciskos darbus 21 sekcijā: Astronomijas, Fizikas, Bioloģijas, Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures, Ekonomikas, Informātikas, Inženierzinātņu, Kulturoloģijas, Latviešu literatūras zinātnes un vēstures, Latviešu valodniecības, Matemātikas, Mākslas zinātnes, Pedagoģijas, Psiholoģijas, Socioloģijas, Tieslietu, Veselības zinātņu, Vides zinātņu, Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma, Zemes zinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas, Ķīmijas.

Visvairāk darbu tiks aizstāvēti Vēstures un kultūrvēsturiskās mantojuma sekcijā, kurā komisija vērtēs 16 darbus, Bioloģijas un Pedagoģijas sekcijās katrā pa 15 darbiem, bet Mākslas sekcijā – 14 zinātniski pētnieciskie darbi. Savukārt vismazākā sekcija ir Astronomijā, kurā iepriekšējā gadā nebija neviena darba, bet šogad tiks vērtēts 1 darbs. Tāpat neliels darbu skaits ir Tieslietu un Matemātikas sekcijās, kurās katrā tiks aizstāvēti 3 skolēnu izstrādāti pētījumi.

Konferences dalībnieku vairākums ir no Jelgavas skolām, taču zinātniski pētniecisko darbu autori ir no dažādām Zemgales reģiona skolām: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Augstkalnes vidusskolas, Tukuma Raiņa vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, Vircavas vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Salas vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 5. vidusskolas, Elejas vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Aizkraukles novada vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Kalnciema pagasta vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Pilsrundāles vidusskolas, Engures vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Uzvaras vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas, Misas vidusskolas un Kandavas internātvidusskolas.

Katras sekcijas labākie pētījumi tiks izvirzīti Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas norisināsies Rīgā 20. un 21. aprīlī. Turklāt pirmo (atsevišķās sekcijās – pirmo trīs) vietu ieguvēji Ķīmijas, Bioloģijas, Zemes zinātnes un/vai ekonomiskās ģeogrāfijas, Fizikas, Astronomijas, Matemātikas, Veselība zinātnes, Socioloģijas, Ekonomikas, Vēstures, Tieslietu, Informātikas, Vides zinātnes, Inženierzinātnes, Mākslas sekcijās iegūs iespēju studēt LLU ārpus konkursa valsts finansētajās studiju vietās.

Paralēli konferencei norisināsies dažādi pasākumi LLU Atvērto durvju dienas ietvaros, bet konferences noslēgums plānots plkst. 16.00 LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrā (LLU Aulā).

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanu.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru