Strauji pieaug ziņojumu skaits par pedofiliju saturošiem materiāliem internetā

Šogad strauji pieaudzis Latvijas Drošāka interneta centra Drossinternets.lv saņemto ziņojumu skaits par materiāliem, kas satur bērnu seksuālu izmantošanu. Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu 1. jūnijā, Drossinternets.lv aicina ikvienu nepalikt vienaldzīgam un rūpēties par bērnu drošību internetā, nekavējoties ziņojot ar pārkāpumu situācijām interneta vidē, kur ir cietuši bērni.

Ja 2018. gadā saņemti 180 ziņojumi, tad šī gada pirmajos piecos mēnešos to skaits jau ir pārsniedzis 500. Ziņojumi par šo tēmu veido vairāk nekā pusi no kopskaita. Ar nelegāliem video vai foto materiāliem visbiežāk saskaras personas, kas internetā meklē erotiskus un pornogrāfiskus materiālus. Par spīti tam, ka tiesībsargājošo organizāciju aktivitāšu iespaidā nelegālais saturs ir pārvietots uz tā saucamo interneta ēnu sektoru jeb “darknetu” un tiek rūpīgi slēpts, regulāri mainot tā atrašanās vietu, jebkuram lie-totājam pastāv risks uzdurties nelegālam saturam. Tāpat ar pedofilu aktivitātēm, lietojot sociālos tīklus un spēļu platformas, var saskarties bērni un pusaudži. Piemēram, pe-dofili, izliekoties par vienaudzi, bērniem uzdod intīma rakstura jautājumus, aicina sūtīt kailfoto vai video, vai arī sūta upuriem pornogrāfiju saturošus materiālus ar mērķi iein-teresēt bērnu seksuāla rakstura darbībās.

“Lai izslēgtu no aprites globālajā tīmeklī nelegālu saturu un darbības, interneta lietotāju pienākums ir ziņot. Plaši izplatīts ir mīts, ka sabiedrība neko nevar darīt lietas labā šādos gadījumos. Taču tā nav – nelegāla satura un aktivitāšu gadījumā, sadarbojoties valsts policijai, Europolam, Interpolam, kā arī interneta pakalpojumu sniedzējiem, ir ies-pējams dzēst nelegālo saturu no publiskās vides, atrast likumpārkāpējus un cietušās personas. Tāpat iespējams efektīvi rīkoties arī tad, ja internetā tiek pārkāptas bērnu tiesības, piemēram, izplatot bērna kailfoto. Šādos gadījumos Drossinternets.lv ir iespēja steidzamības kārtā sazināties ar sociālo tīklu administrāciju un lūgt šo saturu dzēst,” uzsver Latvijas drošāka interneta centra Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

Ziņot par pārkāpumiem internetā var vairākos veidos: aizpildot ziņojuma anketu Drossinternets.lv interneta vietnē vai izmantojot “Drošs Internets” mobilo lietotni, kas ir ērts rīks un atbalsta instruments katram interneta lietotājam, lai ērti un anonīmi ziņotu par interneta vidē pamanītiem pārkāpumiem vai nelegālu saturu, kā arī lai saņemtu ek-sperta konsultāciju. Tāpat arī konsultēties par problēmsituācijām internetā un saņemt psihologa atbalstu var, zvanot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nodrošināto Bērnu un jauniešu Uzticības tālruni 116111.

Ziņojumus var sniegt gan par bērnu seksuālo izmantošanu, to saturošiem materiāliem, gan par bez „18+” brīdinājuma pieejamu pornogrāfiju. Tāpat ziņot var par emocionālu vardarbību interneta vidē, vardarbīga rakstura materiāliem, naida kurināšanu, finanšu krāpniecību utt. Drossinternets.lv garantē anonimitāti, taču katrs ziņotājs var arī uzrādīt savu kontaktinformāciju, ja vēlas saņemt atbildi no ekspertiem.

Katrs saņemtais ziņojums nonāk pie Drossinternets.lv operatora, kurš to izskata, nosa-kot tā kaitīguma pakāpi. Ja saturs ir kaitīgs (bērniem nepiemērots), bet ne nelikumīgs, par kaitīgo saturu tiek ziņots portāla administrācijai un tiek lūgts izvietot attiecīgu brīdinājumu par saturu vai izvērtēt ievietotā materiāla ētiskumu. Taču, ja ziņotais pārkāpums ir likumus pārkāpjošs un vietne, kur saturs atrodas, ir reģistrēta Latvijā, par to tiek ziņots Valsts policijai, kura piemēro sodu likumos noteiktajā kārtībā. Ja nelegālais saturs tiek uzturēts uz serveriem citā valstī, tad operators sazinās ar at-tiecīgās valsts ziņojumu līniju, kas savas valsts likumdošanas ietvaros rūpējas par satu-ra dzēšanu un tiesībsargājošo institūciju iesaistīšanu.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru