Robežsargu izglītības programmu realizācija norit attālināti

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz š.g. 12.maijam izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu, t.sk. valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs.

Jau piekto nedēļu Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) robežsargu izglītības programmu realizācija norit attālināti, kas sākumā bija izaicinājums gan docētājiem, gan kadetiem. Īsā laika periodā nācās pārstrukturizēt mācību procesu no klātienes uz tiešsaistes mācībām un jāspēj ātri pielāgoties, izmantojot mūsdienīgus digitālās komunikācijas iespējas, tajā pašā laikā mēģinot nezaudēt zināšanu apguves kvalitāti.

VRK studējošajiem, izglītojamiem un esošajiem robežsargiem jebkurā laikā un vietā ir pieejami VRK docētāju izstrādātie interaktīvie mācību materiāli e-apmācību vides “MOODLE” (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment / Modulāra objekt-orientēta dinamiska mācību vide) platformā.

Katra attālināto mācību tēma elektroniskajā platformā ir strukturēta, paredzot iespēju iepazīties ar mācību vielas teorētisko daļu teksta, audio un video veidā, pildot interaktīvus zināšanu pārbaudes uzdevumus un iegūstot tūlītēju atgriezenisko saiti, tādējādi atvieglojot un sekmējot zināšanu ieguvi un nostiprināšanu attālināti. Lai veicinātu robežsargu komunikācijas prasmju attīstību, VRK docētāji izmanto tiešsaistes komunikācijas rīkus, piemēram, videokonferenču aplikāciju “Zoom” un ziņapmaiņas lietotni “WhatsApp”, regulāri tiekoties virtuālajās klasēs.

Jāatzīst, ka VRK docētājiem jau ir pieredze attālināto mācību jomā, jo VRK ir apstiprinātas 11 e-apmācību kvalifikācijas paaugstināšanas programmas. Viens no vadošajiem speciālistiem e-apmācību jomā ir VRK Vispārizglītojošo katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns, kura īstenotais stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā – “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” ieguva kvalitātes balvu “Spārni 2017”.

M.Spridzāns piebilst, ka paralēli attālināto mācību nodrošināšanai docētāji aktīvi papildina digitālo kompetenci mūsdienīgu mācību līdzekļu izmantošanā, organizējot iekšējos seminārus labās prakses piemēru apmaiņai balstoties uz ERASMUS+ programmas projektā “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” Nr.2018-1-LV01-KA202-047003″ gūto pieredzi.

Šī projekta ietvaros sadarbībā ar partneriestādēm: Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmiju Imatrā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolu Medininkai un Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmiju turpinās intensīvs darbs pie e-apmācību sistēmu plānošanas un īstenošanas labās prakses apkopošanas. Projekta rezultātā tiks pilnveidotas partnervalstu robežsargu izglītības iestāžu e-apmācību sistēmas, kā arī pilnveidota docētāju digitālā kompetence interaktīvu e-apmācību kursu organizēšanā.

Šī projekta vadītājs ir lektors M.Spridzāns, kurš izmantojot savas zināšanas, aktīvi atbalsta citus VRK docētājus, sniedzot padomus, kā attālināto nodarbību padarīt gan uzskatāmu, gan atraktīvu, gan produktīvu. “Protams, nekādi tālmācības rīki pilnā mērā neaizstāj dzīvo komunikāciju ar studējošajiem, acu kontaktu un tūlītēju reakciju uz neskaidrībām.” atzīst M.Spridzāns.

“Tomēr apgūtās iemaņas digitālo rīku izmantošanā lielā mērā sekmē topošo robežsargu brīvāku rīkošanos digitālajā vidē, jo 21.gadsimtā arvien lielāks robežsarga funkciju apjoms notiek izmantojot attālinātās kontroles rīkus, digitālo informācijas plūsmu pārvaldīšanu un analīzi, kā arī automātisko robežšķērsotāju kontroles sistēmu, kas ir kļuvušas ES valstīs par ikdienišķo parādību, pārvaldību.”

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru