Pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas

26.maijā Livonijas ordeņa pilī tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas. Tā kā Latvijas 16. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti tika saņemti tikai 22.maijā, sākotnēji izziņotajam laureātu skaitam pievienojās vēl citi, un kopumā balvas saņēma 66 skolēni un pedagogi, kuri guvuši augstus sasniegumus valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē un mūzikas kolektīvu valsts konkursos un skatēs.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, šogad nebija iespējams pasniegt apbalvojumus visiem balvu ieguvējiem vienlaicīgi, tāpēc skolēnu un skolotāju godināšana notika trīs daļās. Balvas laureātiem pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils pilsētas domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ilze Buņķe.

Īpaši jāizceļ augstie jauniešu panākumi valsts un atklātajās olimpiādēs, kurās šajā mācību gadā Ventspils skolēni ieguvuši septiņus 1. pakāpes diplomus, piecus 2. pakāpes diplomus, piecus 3. pakāpes diplomus un četras atzinības, savukārt valsts ZPD konferencē tika iegūti divi 2. pakāpes diplomi un trīs 3. pakāpes diplomi. Lieliski rezultāti šajā mācību gadā sasniegti arī Kurzemes reģiona mērogā.

Apbalvoto skolēnu vidū bija:

• Ventspils Centra sākumskolas skolnieces – Elizabete Vīksne, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu Latvijas 16. atklātajā dizaina un tehnoloģiju (šķiedru mākslā) olimpiādē, Viktorija Hermansone un Elza Vašuka, kas ieguvušas atzinību Latvijas 16. atklātajā dizaina un tehnoloģiju (šķiedru mākslā) olimpiādē;

• Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni – Paula Paegle, kas ieguvusi 1. pakāpes diplomu Valsts vācu valodas olimpiādē, Dana Lurina, kas ieguvusi 1. pakāpes diplomu Valsts krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē, Annika Marija Stalīdzāne, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu Valsts latviešu valodas olimpiādē, Elīna Priede, kas ieguvusi 3. pakāpes diplomu Valsts latviešu valodas olimpiādē, Kristaps Feldmans, kurš ieguvis 3. pakāpes diplomu Valsts matemātikas olimpiādē, Monta Taubere, kas ieguvusi 1. pakāpes diplomu Latvijas 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagogu medijpratība”, Aleksis Rauhvargers, kas ieguvis 1. pakāpes diplomu Latvijas 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Cilvēka ķermeņa temperatūras uzturēšana dažādās vides temperatūrās”, Kristofers Štekerhofs, kas ieguvis 3. pakāpes diplomu Valsts bioloģijas olimpiādē un atzinību Valsts ģeogrāfijas olimpiādē, Anna Iesalniece, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu Valsts latviešu valodas olimpiādē, Sonora Vitenberga,

Diāna Ivanova, Tīna Jātniece, Ērika Krista Boitmane, Marija Spruģevica, kas ieguvušas 1. pakāpes diplomus Latvijas 16. atklātajā dizaina un tehnoloģiju (šķiedru mākslā) olimpiādē un Elizabete Vīksne, kas šajā olimpiādē ieguvusi 2. pakāpes diplomu, Elīna Santa Segliņa, kas ieguvusi gan 2. pakāpes diplomu Latvijas 16. atklātajā dizaina un tehnoloģiju (šķiedru mākslā) olimpiādē, gan atzinību zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Skolēnu pirmseksāmena stresa cēloņi Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā 10. līdz 12. klasei”, Kārlis Blumbergs, kas ieguvis 1. vietu Kurzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē, Līna Brauna, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencē un 1. pakāpes diplomu Kurzemes reģionālajā konferencē mūzikas un mākslas zinātņu nozarē ar izstrādāto ZPD darbu “Matīsa Kažas dokumentālās filmas “Vienu biļeti, lūdzu!” vēstījuma uztvere Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 10., 11. klašu skolēnu auditorijā”,

Marta Stikāne, kas ieguvusi 3. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencē un 1. pakāpes diplomu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Stājglezniecības restauratoru izmantoto šķidinātāju bīstamība un tās samazināšana”, Eva Šafranska, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Jēru un kazlēnu novērtēšana bioloģiskajā saimniecībā z/s Daces”, Alīna Puhova, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Emocionālās vardarbības izpausmes

Ventspils vispārizglītojošās izglītības iestādēs jauniešu auditorijā (7.-9. klase)”, Alīna Mihailova, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Latvijā pieejamā medus kvalitātes noteikšana un salīdzināšana”, Anna Roze, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Mācību sasniegumu korelācija ar redzes atmiņu kā dominējošo atmiņas veidu Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 11. klasēs”, Sabīne Spudiņa, kas ieguvusi 3. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Sieviešu un vīriešu uzvedības un emociju analīze, piedaloties Izlaušanās spēlē”, kā arī Evelīna Gobzeme, kas ieguvusi atzinību zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Agresijas izpausmes veidi un to cēloņi jauniešu (10.-12. klase) auditorijā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā”;

• Ventspils 2. vidusskolas skolēni – Mihails Kostjuks, kas ieguvis 3. pakāpes diplomu Valsts vācu valodas olimpiādē, Aļona Kļosova, kas ieguvusi atzinību Valsts latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) olimpiādē un Jegors Makarovs, kas ieguvis atzinību zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē datorzinātņu nozarē ar izstrādāto ZPD darbu “Funkciju grafiku pētīšana un vizualizēšana programmēšanas valodā C#”;

• Ventspils 4. vidusskolas skolnieces – Dace Verpakovska, kas ieguvusi 3. vietu Latvijas Atklātajā lingvistikas olimpiādē, kā arī Kristiāna Felša un Monta Sintija Feldmane, kas ieguvušas 3. pakāpes diplomu zinātniski pētniecības darbu valsts konferencē un 1. pakāpes diplomu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Vecāku loma skolas vecuma bērnu mācīšanās motivācijas veicināšanai”;

• Ventspils 6. vidusskolas skolēni – Rinalds Žagars, kas ieguvis 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencē un 2. pakāpes diploms Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Ventspils 6.vidusskolas skolēnu izpratne par disciplīnu”, Vika Keita Bespaļčika un Sindija Gruntmane, kas ieguvušas 3. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencē un 1. pakāpes diplomu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Priekškāpas nostiprināšanas veidi Ventspils dienvidu daļā”, Elīna Vekmane, kas ieguvusi 2. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Mobilā telefona elektromagnētiskais starojums”,

Sandis Ludiņš un Sandis Daniels Šteinhards, kas ieguvuši 3. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē sociālo zinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Bezdarbs Ventspilī: struktūra, dinamika un nodarbinātības politika”, Viktorija Čurkina, kas ieguvusi 3. pakāpes diplomu zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē valodniecības un literatūrzinātnes nozarē ar izstrādāto ZPD darbu “Svešvārdu lietojums žurnālā Ilustrētā Zinātne”, kā arī Dāvis Vilmanis-Pāvels, kas ieguvis atzinību zinātniski pētniecisko darbu Kurzemes reģionālajā konferencē dabaszinātņu grupā ar izstrādāto ZPD darbu “Makšķerējamo zivju sugu daudzveidība Ventas upē un Būšnieku ezerā, to efektīvākās ieguves metodes un ēsmas”.

Tāpat laureātu vidū bija Ventspils Centra sākumskolas ansambļu vadītājas Rita Vēverbrante un Sandra Sproģe, Ventspils Jaunrades nama popgrupas “Pipari” vadītāja Marita Koha, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi Lāsma Bērziņa, Irina Stuklova, Ruta Dubra, Gunita Smiltiņa-Apine, Irina Ivane, Oskars Kaulēns, Jonika Tērvide, Skaidrīte Dzindzuka, Ilze Gundare, Anita Jozus, Ilona Jostiņa un Vita Bērzleja, Ventspils 2. vidusskolas pedagogi Silga Sviķe, Irina Ivanova, Vasilijs Jeremejevs, Ventspils Valsts 4. vidusskolas pedagogi Daiga Galauska un Aiva Belte, kā arī Ventspils Valsts 6. vidusskolas pedagogi Vita Pastare, Jautrīte Maranika, Elita Špehte un Emīlija Lesiņa.

Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonds tika izveidots 1995.gadā, un šogad tam aprit jau 25 gadi. Fonda mērķis ir atbalstīt inovatīvi strādājošos pedagogus un audzēkņus par augstiem sasniegumiem reģionālā un valsts mērogā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru