Lūgšana par visu jūsu dzimtu, lai to aizsargātu

Tā var būt mūsu karma, mūsu grēki, kas veikti šīs dzīves laikā vai pat vēl iepriekšējā dzīvē. Tas viss atainojas uz mums šobrīd un tagad.
Šajā lūgšanā mēs prasām Dieva piedošanu par savu priekšteču grēkiem un kļūdām, lai mums vairs nevajadzētu atbildēt par viņu kļūdām karmas likuma veidā.
Ja tiks lūgts par savu priekšteču piedošanu un tiks attīrīts savas dzimtas energo-informatīvais lauks, ir iespējams pārraut karmas saikni un sākt dzīvot savu dzīvi, neatbildot par savu priekšteču kļūdām un atstājot visus lāstus sev aiz muguras.
Attīrīšana no dzimtes lāstiem notiek katru dienu veselu 40 dienu garumā.

Karmas attīrīšana ar lūgšanu palīdzību.

Lasiet šādu Tēvreizi:
Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods
Mūžīgi mūžos
Āmen!

Lasi vēl: Lieliska lūgšana par bērniem. Tas, kas atrodas mūsu sirds dziļumos…

Eņģeļa sveicinājums
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!

Nolasiet lūgšanu dzimtas attīrīšanai:
“Dievs, lūdzu piedošanu visu to cilvēku priekšā, kurus es tīši vai netīši esmu šajā vai iepriekšējās dzīvēs aizvainojis.
Kungs, es piedodu visus, kas mani tīši vai netīši aizvainojuši šajā vai iepriekšējās dzīvēs.
Kungs, lūdzu piedošanu par visiem maniem mirušajiem radiniekiem.
Kungs, lūdzu piedošanu par visiem maniem dzīvajiem radiniekiem.
Kungs, lūdzu piedošanu visu to cilvēku priekšā, kurus tīši vai netīši, ar vārdu, darbiem vai domām ir aizvainojuši mani priekšteči.
Kungs, lūdzu Tev mani attīrīt, izārstēt un aizsargāt mani, manu ģimeni un visu manu dzimtu, kā arī piepildi ar savu Svētā Gara spēku, gaismu, mīlestību, harmoniju un veselību.
Kungs, lūdzu Tev attīrīt manu dzimtu!
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”

Noskaitiet pateicības lūgšanu:
“Kungs, esmu pateicīgs tev par visu, ko esi man devis.
Pateicos par Tava Svētā Gara spēkiem, par visa Svētā spēkiem, par debesu, zemes un visiem svētajiem, kas līdz ar mani lūdz Dievu par piedošanu.”

Katru lūgšanu nepieciešams atkārtot trīs reizes.

 

avots

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru