Klasteri ir izcila iespēja Latvijas uzņēmumiem iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un nozīmīgus biznesa partnerus

 

Jau otro gadu pēc kārtas Ekonomikas ministrija pulcēja visas Latvijas klasteru organizācijas, lai pārrunātu gada laikā paveikto un plānus turpmākajam gadam.

“Klasteru organizāciju darbību mērīt tikai skaitļos nav iespējams, tāpēc liela nozīme ir šādām tikšanās reizēm, kad varam dzirdēt ar kādām aktivitātēm ikdienā klasteris pievieno biznesa vērtību saviem biedriem – uzņēmumiem. Klasteru programmas mērķis ir sadarbības veicināšana un to ievērojam it visā, arī programmas ieviešanā, kā rezultātā klasteri šīs dienas ietvaros iegūst jaunas zināšanas, pieredzi un kontaktus,” uzsver Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktora vietniece Evita Feldberga.

“Pirms gada Ekonomikas ministrija klasteru organizācijām kā prioritāti izvirzīja savstarpējās sadarbības veicināšanu, jo tieši starpnozaru sadarbībā ir visaugstākais inovāciju potenciāls. Tas ir atmaksājies, jo gada laikā klasteri ir iniciējuši vairāk kā divdesmit starpnozaru sadarbības aktivitātes, no kurām kā spilgtāko var minēt IT klastera aktivitāti “X-industrijas hakatonu”, kuram šobrīd jau ir atvērta otrās kārtas pieteikšanās. Ir jāmeklē jauni, efektīvāki instrumenti biznesa attīstības veicināšanai un pie tā mēs arī strādājam”, atzīst E. Feldberga.

Klasteru organizācijas apvieno vairāk kā 500 mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī zinātnes un pētniecības institūcijas. Sadarbības veicināšana starp šīm pusēm ir viens no klastera galvenajiem uzdevumiem, kas dažiem klasteriem jau ir materializējies jaunu produktu iestrādnēs. Tajā pašā laikā uzņēmumiem ir svarīga eksporta veicināšana, kur klasteru organizācijas palīdz ar ārvalstu pasākumu apmeklējumiem, kontaktu dibināšanu, pētījumiem un citām aktivitātēm.

Arvien aktīvāk Latvijas klasteri sāk darboties starptautiskos sadarbības projektos un kā atzīst klastera CLEANTECH LATVIA vadītāja Evija Pudāne: “Būt vienā konsorcijā ar vadošajiem Eiropas ekspertiem tīro tehnoloģiju jomā ir izcila iespēja Latvijas uzņēmumiem ne tikai gūt jaunas zināšanas un pieredzi, bet arī strādāt pie jaunu produktu attīstīšanas un iegūt nozīmīgus biznesa partnerus. Klasteris, iesaistoties Eiropas līmeņa konsorciju vadītos projektos, sniedz iespēju paplašināt savus horizontus un finansējuma piesaistes iespējas saviem partneriem – uzņēmumiem un R&D organizācijām. Dalība šādos projektos ir sarežģīta un resursu ietilpīga, un tie sniedz ne tikai finansiālu atdevi, bet arī nozīmīgu ieguldījumu jauniegūto zināšanu veidā.”

Klasteru organizācijas reaģē arī uz aktuāliem tirgus izaicinājumiem, kā, piemēram, darba spēka trūkums. Kopā ar klasteru organizāciju valdi (uzņēmumiem) tiek izstrādāti aktivitāšu plāni kā novērst attiecīgo problēmu. Piemēram, Latvijas Koka būvniecības klasteris jau otro gadu sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenos specializētu mācību kursu par koka būvniecību un tās specifiku. Jāuzsver, ka kursa pasniedzēji ir klasteru uzņēmumu speciālisti.

Klasteru dienas nozīmību uzsver arī Latvijas Drošības un aizsardzības klastera projekta vadītāja Anete Lūsare: “Šis pasākums bija veiksmīgs risinājums, lai klasteru pārstāvji varētu parādīt savu paveikto līdz šim, kas varbūt nereti nevar tikt attēlots formālajās atskaitēs. Tāpat šāda tikšanās reize ir lieliska iespēja gūt iedvesmu no citu klasteru sasniegumiem, kā arī pieredzi no sastaptajiem izaicinājumiem. Un tā kā arī tieši klasteru savstarpējā sadarbība ir būtiska sekmīgai katra paša un arī kopējo mērķu sasniegšanai, ir svarīgi – tikties, runāt un diskutēt.”

Pasākumā piedalījās tādas klasteru organizācija kā:

• Drukas un mēdiju tehnoloģiju klasteris;

• Latvijas drošības un aizsardzības klasteris;

• Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris “Entergauja”;

• Latvijas koka būvniecības klasteris;

• Latvijas IT klasteris;

• Latvijas dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris;

• Viedās pilsētas klasteris;

• Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech”;

• Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris;

• Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris;

• Latvijas veselības tūrisma klasteris;

• Latvijas eksporta klasteris;

• Metālapstrādes klasteris

• Pārtikas produktu kvalitātes klasteris.

Auditorijā bez citu klasteru organizāciju un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem bija arī Centrālās finanšu līguma aģentūras, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī Latvijas Investīcijas un Attīstības aģentūras pārstāvji.

Sīkāka informācija par Latvijas klasteru organizācijām un klasteru aktualitātēm kopumā ir atrodama šeit.

Foto no klasteru ikgadējās tikšanās Ekonomikas ministrijā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru