Jums ir iespēja noskaidrot ko jums vēl dzimšanas mēnesis. Tas viss ir aprakstīts Bībelē!

Marts
“Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” (Jesajas grāmata 40: 31)
Aprīlis
“Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” (Jāņa evaņģēlijs 15: 13)
Maijs
“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” (Pāvila vēstule romiešiem 8: 28)
Jūnijs
“Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” (Pāvila vēstule romiešiem 8: 31)
Jūlijs
“Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! ( Pāvila vēstule romiešiem 8: 38 – 39)

Lasi vēl: Vīrietis nolēma izklaidēties ar prostitūtām, bet viņu starpā satika savu sievu – neveiklākā situācija pasaulē!
Augusts
“Dieva žēlsirdībā mēs neesam zuduši, jo tā Kunga žēlsirdība nerimst.” (Jeremijas grāmata 3: 22)
Septembris
“Esiet stipri un droši! Nebaiļojieties un nebīstaties no viņiem. Jo Tas Kungs, tavs Dievs, Viņš iet ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs.” (Atkārtotā likumu grāmata 31: 6)
Oktobris
“Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.” (Psalms 23: 1)
Novembris
“Tā Kunga Vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts.” (Salamana pamācība 18: 10)
Decembris
“Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.” (Psalms 32: 8)

Pat tad, ja jūs nevarat nosaukt sevi par reliģiozu cilvēku, domājams, ka piekritīsiet – šis teksts tiešām var atbilst arī jums.
Neaizmirstiet dalīties arī ar saviem draugiem, radiem un paziņām!

 

avots

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru