Atalgojuma palielināšanai ieplānotais finansējums novirzīts mediķiem

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests kategoriski noraida sociālajos tīklos izplatīto nepatieso informāciju par to, ka ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu atalgojuma palielināšanai paredzētais 2018. gada valsts finansējums ir ticis izlietots citiem mērķiem.

Finansējums ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu atalgojuma palielināšanai tika ieplānots un ietverts līgumos, kurus ārstniecības iestādes noslēdza ar Nacionālo veselības dienestu 2018. gada sākumā par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Savstarpēji noslēgtajos līgumos atrunāts, ka finansējums atalgojuma palielināšanai ārstniecības iestādēm ir jānovirza konkrētajam mērķim, ņemot vērā, ka gala atalgojums tiek noteikts starp ārstniecības iestādi kā darba devēju un ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām kā darba ņēmējiem, ievērojot darbinieka slodzi, režīmu, maksas pakalpojumu sniegšanu u.c. aspektus.

Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis ar ārstniecības iestādēm līgumus par kopējo summu 672,5 miljoni eiro, no kuras:

• 45 % jeb 302 milj. eiro paredzēti valsts apmaksātu ambulatoru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai (speciālistu konsultācijas, izmeklējumi, dienas stacionārs u.c.);

• 4 % jeb 29 milj. eiro – ambulatoru laboratorisko izmeklējumu veikšanai;

• 20 % jeb 136 milj. eiro – plānveida stacionāro pakalpojumu sniegšanai (slimnīcā);

• 28 % jeb 186 milj. eiro – medikamentu un materiālu nodrošināšanai, lai tie tiktu kompensēti pacientiem ar smagām un hroniskām diagnozēm, kā arī būtu pieejami pacientam, ārstējoties ārstniecības iestādē;

• 3 % jeb 19,5 milj. eiro – ārstniecības iestāžu tehnoloģisko iekārtu iegādei, lai uzlabotu valsts apmaksāto izmeklējumu kvalitāti un nodrošinātu labākas diagnostikas iespējas, kā arī ārstniecības iestāžu būvniecības darbiem.

Kā jau iepriekš ziņots, ka ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu atalgojuma palielinājumam 2018. gadā tika plānoti par 85 milj. eiro vairāk nekā 2017. gadā.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru